O nás

Časová osa

  Původní firma Ing. Ivan Jebavý – Vibrom vznikla v roce 1993 a zabývala se konstrukcí vibračních mlýnů, ty daly firmě i její jméno. V roce 1995 byla přejata výroba textilních vodičů z keramických prášků metodou horkého lití. Produkce těchto vodičů postupně rostla, až se staly hlavní náplní výrobního programu firmy. V roce 2003 došlo k transformaci firmy na společnost Vibrom s.r.o.. Veškeré zařízení firmy bylo postupně přestěhováno ze starých prostor do stávajících míst – do částečně zrekonstruované Staré Kotelny v Orlické ulici v Třebechovicích. V této době byl také zakoupen první vstřikovací lis Arburg 270 U 250-70, na němž byly vyráběny (a dodnes jsou) textilní vodiče technologií CIM.

  V roce 2012 začalo první testování dílů technologií MIM. V létě 2014 byla slavnostně otevřena nová výrobní hala pro tuto technologii vstřikovacími jednotkami Arburg, sintrovacími a debindingovými pecemi a certifikovaným pracovištěm kontroly kvality. V roce 2018 došlo k převodu podílu na obchodní společnost CZG VIB s.r.o., která je součástí Colt CZ Group. Toto spojení přispělo k růstu společnosti na střední podnik. Na konci roku 2022 byla uvedena do provozu nová výrobní hala v Jeníkovicích, což přispělo k významnému růstu výrobních kapacit. Od roku 2023 může společnost také nabídnout služby zpracování dílů z různých materiálů (kovové, keramické, 3D tisk...) technologií HIP (Hot Isostatic Pressing).

  Společnost dodržuje zásady řízení výroby normou ČSN ISO 9001: 2016. . Dlouhodobá strategie společnosti tedy koresponduje jak s Cíly kvality společnosti, tak i s Politikou kvality. Mezi základní body Politiky kvality patří: Flexibilita a zaměření na požadavky zákazníků, důraz na kontrolu kvality, neustálé vzdělávání zaměstnanců, zlepšování výrobních procesů a modernizaci výrobních technologií, vytváření příjemného a atraktivního pracovního prostředí a plnění právních a jiných formálních požadavků.