Technologie CIM

Ceramic Injection Moulding je metoda vysokotlakého vstřikování prášků z pokročilých keramických materiálů. Firma Vibrom s.r.o. zpracovává Al2O3, ZrO2 a TiO2. Feedstock, neboli hmota ke vstřikování je připravována přímo v naší firmě míchání keramických prášků a pojiva a následnou granulací. V porovnání s běžnými plastikářskými lisy mají lisy na zpracování keramických prášků povrchově upravené šneky, aby nedocházelo k oděru a kontaminaci feedstocku. Roztavené granule feedstocku se vstřikují pod tlakem do formy. Formy pro díly se připravují podle výkresových dokumentací zákazníka. Po vylisování jsou výrobky očištěny a připraveny na debinding a na výpal. V debindingové fázi dochází k odstranění většiny pojiva z výrobku. Při výpalu je odstraněno veškeré pojivo (asi zbylých 5 %) a dochází k tvorbě krčků a následných vazeb mezi molekulami keramického materiálu. Vypálené výrobky se omílají a je též možné leštit funkční plochy, dle požadavků zákazníka. Vibrom s.r.o. poskytuje 100% kontrolu kvality hotových výrobků. Na dílech se kontrolují vady, křivost a rozměry. Hotové keramické výrobky je též možné zalisovávat do plastových dílů.