Technologie

Proces výroby

Samotné výrobě dílů předchází několika týdenní přípravný proces. Poptávka obsahující 3D modely a výkresovou dokumentaci je posouzena a je připravena nabídka pro zákazníka. Tato nabídka zahrnuje jak cenovou kalkulaci výrobku, tak náklady, které jsou spojené s výrobou formy. Je-li zákazník s nabídkou spokojen, přichází objednávka. V tomto bodě procesu je sepsána smlouva jak se zákazníkem, tak i s danou nástrojárnou na výrobu formy. Po zhotovení formy jsou zahájeny první pokusy výroby, dochází k ladění technologie i formy, jsou zhotoveny první výrobky, které jsou po výpalu zkontrolovány a přeměřeny na 3D měřáku. Odpovídají-li výsledné hodnoty výkresové dokumentaci, jsou vzorky odeslány k zákazníkovi. Jsou-li vzorky zákazníkem schváleny, přechází se k vlastní výrobě. Není-li zákazník spokojen, je opět provedeno ladění technologie a formy.

Více informací

Technologie CIM

Ceramic Injection Moulding je metoda vysokotlakého vstřikování prášků z pokročilých keramických materiálů.

Více informací

Technologie MIM

Technologie MIM (Metal Injection Moulding) je moderní technologický postup pro výrobu drobných kovových dílů. Je vhodná pro aplikace, které vyžadují přesné rozměrové parametry a zároveň pokrývají roční objem výroby alespoň 5000 ks

Více informací

Technologie HIP

Izostatické lisování za tepla, popřípadě také “hipování” je proces využívaný od 80. let 20. století ke snížení vnitřní pórovitosti a tím pádem zvýšení hustoty keramických a kovových materiálů působením vysoké teploty a tlaku v ochranné atmosféře inertního plynu, ve většině případů argonu.

Více informací