Technologie

Proces výroby

Samotné výrobě dílů předchází několika týdenní přípravný proces. Poptávka obsahující 3D modely a výkresovou dokumentaci je posouzena a je připravena nabídka pro zákazníka. Tato nabídka zahrnuje jak cenovou kalkulaci výrobku, tak náklady, které jsou spojené s výrobou formy. Je-li zákazník s nabídkou spokojen, přichází objednávka. V tomto bodě procesu je sepsána smlouva jak se zákazníkem, tak i s danou nástrojárnou na výrobu formy. Po zhotovení formy jsou zahájeny první pokusy výroby, dochází k ladění technologie i formy, jsou zhotoveny první výrobky, které jsou po výpalu zkontrolovány a přeměřeny na 3D měřáku. Odpovídají-li výsledné hodnoty výkresové dokumentaci, jsou vzorky odeslány k zákazníkovi. Jsou-li vzorky zákazníkem schváleny, přechází se k vlastní výrobě. Není-li zákazník spokojen, je opět provedeno ladění technologie a formy.

Více informací

Technologie CIM

Ceramic Injection Moulding je metoda vysokotlakého vstřikování prášků z pokročilých keramických materiálů.

Více informací

Technologie MIM

Technologie MIM (Metal Injection Moulding) je moderní technologický postup pro výrobu drobných kovových dílů. Je vhodná pro aplikace, které vyžadují přesné rozměrové parametry a zároveň pokrývají roční objem výroby alespoň 5000 ks

Více informací